Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 10 września 2021 r. Odsłon:

Jest porozumienie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.


      10 września odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.

Głównym tematem spotkania było uzgodnienie poziomu środków przeznaczonych na wynagrodzenia w roku 2021 i 2022. W wyniku negocjacji uzgodniono:

  Rok 2021
   1. 24 września - premia w wysokości 1000 zł.
   2. październik - premia kwartalna
   3. październik, listopad, grudzień zwiększona premia do 300 000 tys.
   4. grudzień - premia świąteczna 1000 zł.
    Rok 2022
     1. styczeń - 6% podwyżki osobistego zaszeregowania dla każdego zatrudnionego na dzień 1 stycznia
     2. kwiecień, grudzień- premia świąteczna nie mniej niż 800 zł.
     3. maj/czerwiec nagroda roczna
     4. comiesięczna premia w wysokości 265 000 tys.
     5. w przypadku bardzo dobrych wyników w roku 2022 wypłata dodatkowych premii oraz podniesienie premii świątecznych.
     6.ZFŚS na poziomie roku 2021.
  Powrót...