DOKUMENTY ZZPRC WZK Victoria S.A.


Związki Zawodowe Pracowników Ruchu Ciągłego WZK Victoria S.A. istnieją od 2005 roku. W swoich szeregach zrzeszają pracowników dwóch firm:


Poniżej do pobrania / wglądu dokumenty Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego WZK Victoria S.A.: