ZZPRC Victoria - Aktualności - pełny tekst

Aktualności


Data opublikowania: 26 listopada 2018 r. Odsłon:

Kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem w dniu 26 listopada


      Porozumienie zostało wypracowane! (dokument w załączeniu)

Po miesiącu odbyło się kolejne spotkanie w ramach istniejącego w Spółce sporu zbiorowego. Zarząd i Związki Zawodowe wypracowały projekt porozumienia z którego wynikają następujące uzgodnienia: 1. Zasilony zostanie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dodatkowa kwotą tj. 3000 zł/pracownika na rok 2019 2. Każdy pracownik zatrudniony na dzień 1 listopada otrzyma 4% podwyżki swojego wynagrodzenia zasadniczego. 3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 zostanie wypłacona nagroda roczna w pełnej wysokości na zasadach jak dotychczas. 4. Związki Zawodowe i Zarząd do końca października każdego roku negocjować będą wzrost wynagrodzeń w Spółce. Ponadto uzgodnione, że każdy pracownik zatrudniony na dzień 10 grudnia otrzyma w dniu 13 grudnia premię świąteczną w wysokości 1000 zł, oraz 20 grudnia wg stanu zatrudnienia na 17 grudnia kolejną premię w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł. Strony także jako załącznik do porozumienia kończącego spór dołączą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawierający min. Regulamin Nagrody Rocznej.   Obejrzyj / pobierz plik PDF


  Powrót...