ZZPRC Victoria - Aktualności - pełny tekst

Aktualności


Data opublikowania: 14 września 2019 r. Odsłon:

Spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki


      13 września odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.

W spotkaniu ze Związkami Zawodowymi Zarząd Spółki reprezentował nowo powołany Prezes Zarządu Michał Szukała. Spotkanie poświęcone było głównie postulatom Związków Zawodowych dotyczącym wynagrodzeń. Uzgodniono, że pracownicy Victorii otrzymają począwszy od 1 października br. 4% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Ustalono także, iż na kolejnym spotkaniu w drugiej połowie października strony wrócą do pozostałych nie uzgodnionych kwestii m.in. dodatkowego zasilenia ZFŚS czy poziomu wynagrodzeń na rok 2020.
  Powrót...