ZZPRC Victoria - Aktualności - pełny tekst

Aktualności


Data opublikowania: 10 listopada 2019 r. Odsłon:

Związki Zawodowe piszą do właściciela zaniepokojone losami Spółki.


      Związki Zawodowe zaniepokojone przedłużającym się procesem negocjacji nowego kontraktu i brakiem decyzji właścicielskich odnośnie inwestycji w dniu 2 października wystosowały pismo do właściciela. (pismo i odpowiedź w załączeniu)

Od kolejnej już w tym roku interwencji Związków Zawodowych minął miesiąc i niewiele się wyjaśniło. Z informacji którymi podzieliła się ze stroną społeczną Rada Nadzorcza wynika, że Zarząd rewidując stanowisko zrobił kolejny krok w negocjacjach handlowych i w ocenie Rady niepokój załogi jest przedwczesny. Jeśli chodzi zaś o inwestycje to trudno jest dzisiaj ocenić w jakiej kolejności zostaną realizowane biorąc pod uwagę potrzebę dostosowania się do zmieniającej sytuacji rynkowej. W wywiadzie którego udzieliło portalowi WNP w dniu 27 sierpnia br. Towarzystwo Finansowe Silesia (mając już w posiadaniu 93% akcji Victorii) poinformowało że: „Długoletni plan inwestycyjny koksowni zakłada m.in. modernizację baterii koksowniczych, sortowni oraz zagospodarowanie gazu koksowniczego”..., a niezwłoczne rozpoczęcie realizacji tych założeń daje szansę wypełnienia zobowiązań inwestycyjnych przeniesionych z JSW. Nadal jednak nie wiadomo kiedy i która z wymienionych inwestycji zostanie zaakceptowana spełniając oczekiwania formalne podnoszone przez właściciela. Mamy nadzieję, że ta decyzja uzależniona jest tylko od podpisania kontraktu z naszym głównym partnerem handlowym, tak jak wszystkie decyzje odkładane przez Zarząd dotyczące spraw pracowniczych.   Obejrzyj / pobierz plik PDF


  Powrót...