ZZPRC Victoria - Aktualności - pełny tekst

Aktualności


Data opublikowania: 09 marca 2020 r. Odsłon:

uzgodnienia po negocjacjach z Zarządem w dniu 6 marca


      Trudne porozumienie!!!

Negocjacje Związków Zawodowych z Zarządem tymczasowo zakończone. Uzgodniono, że pomimo braku formalnych przesłanek (brak zysku) Zarząd do końca drugiego kwartału wypłacać będzie minimalną premię w wysokości 170 000. Dodatkowo w pierwszym tygodniu kwietnia pracownicy otrzymają premię świąteczną w wysokości 900 złotych. Doszło także do porozumienia w jakiej kwocie dofinansować ZFŚS, żeby utrzymać poziom świadczeń socjalnych na dotychczasowym poziomie. Postulat poziomu płacy zasadniczej przełożono na wrzesień, a w czerwcu odbędzie się spotkanie odnośnie premii na 3 kwartał.
  Powrót...