Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 02 kwietnia 2020 r. Odsłon:

Zagrożenia dla pensji pracowników w związku nową ustawą - tarcza antykryzysowa


      W związku z krążącymi informacjami o planowanych radykalnych działaniach Spółki w związku z rozwojem epidemii pragniemy opisać zagrożenia zestawiając je z uregulowaniami ustawy.

Dla lepszej przejrzystości artykuł w załączeniu. Zamieszczony artykuł został sporządzony w oparciu o opracowanie przygotowane przez Kancelarię Prawną Jurałowicz Herman i Wspólnicy współpracującą z ZZ PRC.   Obejrzyj / pobierz plik PDF


  Powrót...