ZZPRC Victoria - Aktualności

AKTUALNOŚCI


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2020 r. wynosi 5,01 zł/godz.


   Opublikowano: 13.03.2020
Informacja

      Informacja na temat karnetów i innych form działalności sportowo-rekreacyjnej.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 09.03.2020
uzgodnienia po negocjacjach z Zarządem w dniu 6 marca

      Trudne porozumienie!!!

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 05.03.2020
Jest odpowiedź Spółki na postulaty Związków Zawodowych

      W dniu dzisiejszym wpłynęła odpowiedź Zarządu Spółki na przedstawione przez Związki Zawodowe postulaty. Wydaje się, że porozumienie w ramach dialogu będzie bardzo trudne po tym jak Zarząd napisał, iż nie przewiduje odstępstw od przedstawionych Związkom propozycji. Pismo w załączeniu

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 03.03.2020
Fiasko rozmów z Zarządem Spółki

      W dniu 3 marca odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki. W związku z brakiem porozumienia Związki Zawodowe postanowiły zastosować procedury przewidziane ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pismo w załączeniu.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 15.01.2020
Spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki w dniu 7 stycznia

      Odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem WZK Victoria S.A. - w załączeniu notatka ze spotkania

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 20.12.2019
Życzenia dla pracowników

      

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 10.11.2019
Związki Zawodowe piszą do właściciela zaniepokojone losami Spółki.

      Związki Zawodowe zaniepokojone przedłużającym się procesem negocjacji nowego kontraktu i brakiem decyzji właścicielskich odnośnie inwestycji w dniu 2 października wystosowały pismo do właściciela. (pismo i odpowiedź w załączeniu)

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 31.10.2019
Spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki w dniu 24.10.2019 r.

      Odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem.

  Czytaj więcej...