ZZPRC Victoria - Aktualności

AKTUALNOŚCI


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2018 r. wynosi 4,50 zł/godz.


   Opublikowano: 25.07.2018
Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

      Ważna informacja dla osób odchodzących na emeryturę na zasadach ogólnych i posiadających potwierdzenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 2009 rokiem

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 20.07.2018
Informacja dla członków Związku odnośnie danych osobowych

      Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych członków Związku.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 27.06.2018
Spotkanie Zarządu ze Związkami Zawodowymi

      13 czerwca odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 05.02.2018
Regulamin dotyczący dofinansowania wczasów pod gruszą

      Został zatwierdzony Regulamin dotyczący dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych "wczasów pod gruszą".

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 30.01.2018
Krytyka pracodawcy przez pracownika.

      Nie każda krytyczna uwaga pracownika sprawia, że można go zwolnić z pracy. A nawet jeśli pracownik faktycznie przekracza granice dozwolonej krytyki – czasem można mu z tego powodu jedynie wypowiedzieć umowę, ale zwolnić dyscyplinarnie – już niekoniecznie.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 11.01.2018
Co nie jest dopuszczalne w trakcie zwolnienia lekarskiego?

      Celem zwolnienia od pracy na czas choroby jest regeneracja sił pracownika umożliwiająca jego szybki powrót do pracy. W interesie firmy leży bowiem możliwość korzystania z pracy w pełni sprawnego fizycznie i psychicznie pracownika.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 13.02.2017
Wcześniejsza emerytura.

      Przejście pracowników na wcześniejszą emeryturę możliwe jest na podstawie:
1. Art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zm.)
2. Ustawy z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237, poz 1656).

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 21.12.2016
Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej.

      26 października 2016 roku Związki Zawodowe i Zarząd Spółki podpisały porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej.Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A., na których prace w myśl wykazów

  Czytaj więcej...