ZZPRC Victoria - Aktualności

AKTUALNOŚCI


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2020 r. wynosi 5,01 zł/godz.


   Opublikowano: 26.06.2020
Tarcza 4.0 - kolejna ustawa niekorzystna dla pracowników.

      24 czerwca wyszła w życie kolejna ustawa mająca na celu pomoc przedsiębiorcom. Po raz kolejny kosztem wynagrodzeń pracowników.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 03.04.2020
regulamin

      Od marca uruchomione zostały wypłaty dofinansowania wypoczynku pracowników tzw. "wczasy pod gruszą" - w załączeniu kwoty dofinansowania.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 02.04.2020
Badania kontrolne, wstępne i okresowe.

      31 marca weszła w życie ustawa która m.in. zawiesza wykonywanie badań lekarskich i wydłuża terminy ważności świadectw kwalifikacyjnych

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 02.04.2020
Zagrożenia dla pensji pracowników w związku nową ustawą - tarcza antykryzysowa

      W związku z krążącymi informacjami o planowanych radykalnych działaniach Spółki w związku z rozwojem epidemii pragniemy opisać zagrożenia zestawiając je z uregulowaniami ustawy.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 19.08.2019
Pracownicze programy Kapitałowe

      Obecnie pracuje zespół powołany do wybrania instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Pracodawcy i Związków Zawodowych.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 25.07.2018
Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

      Ważna informacja dla osób odchodzących na emeryturę na zasadach ogólnych i posiadających potwierdzenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 2009 rokiem

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 20.07.2018
Informacja dla członków Związku odnośnie danych osobowych

      Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych członków Związku.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 13.02.2017
Wcześniejsza emerytura.

      Przejście pracowników na wcześniejszą emeryturę możliwe jest na podstawie:
1. Art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zm.)
2. Ustawy z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237, poz 1656).

  Czytaj więcej...