AKTUALNOŚCI ZZPRC WZK Victoria S.A.


Dodatek za zmianę nocną od 01.07.2023 r. wynosi 7,60 zł/godz.


   Opublikowano: 08.02.2023
Ruszyły zapisy do Prywatnej Opieki Zdrowotnej - LUXMED

      W załączeniu pakiet informacyjny i deklaracja przystąpienia do programu.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 03.02.2023
Od marca rusza dofinansowanie wypoczynku "wczasy pod gruszą"

      Od marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku "wczasy pod gruszą". Pierwsze wypłaty powinny być realizowane w połowie marca. W załączeniu regulamin.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 22.01.2021
Zwolnienie lekarskie nie jest okresem pracy w szczególnych warunkach

      Okresów zwolnień lekarskich nie można zaliczyć do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia do świadczeń z ustawy o emeryturach pomostowych Uchwała SN z 29 października 2020 r., III UZP 3/20

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 19.08.2019
Pracownicze programy Kapitałowe

      Obecnie pracuje zespół powołany do wybrania instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Pracodawcy i Związków Zawodowych.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 25.07.2018
Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

      Ważna informacja dla osób odchodzących na emeryturę na zasadach ogólnych i posiadających potwierdzenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 2009 rokiem

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 20.07.2018
Informacja dla członków Związku odnośnie danych osobowych

      Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych członków Związku.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 13.02.2017
Wcześniejsza emerytura.

      Przejście pracowników na wcześniejszą emeryturę możliwe jest na podstawie:
1. Art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zm.)
2. Ustawy z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237, poz 1656).

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 21.12.2016
Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej.

      26 października 2016 roku Związki Zawodowe i Zarząd Spółki podpisały porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej.Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A., na których prace w myśl wykazów

  Czytaj więcej...