AKTUALNOŚCI ZZPRC WZK Victoria S.A.


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2022 r. wynosi 5,27 zł/godz.


   Opublikowano: 08.03.2022
Grusza

      Publikujemy preliminarz dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą".

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 27.12.2021
Emerytury stażowe

      Do konsultacji społecznych został przekazany Prezydencki projekt ustawy o emeryturach stażowych.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 07.10.2021
Karnety na basen i bilety do kina.

      Zapraszamy członków związku do korzystania z oferty wypoczynku.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 10.09.2021
Jest porozumienie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.

      10 września odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 31.08.2021
nowa zakładka na stronie internetowej

      uruchomiliśmy nową zakładkę na stronie związkowej - "Forum związkowe"

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 22.01.2021
Zwolnienie lekarskie nie jest okresem pracy w szczególnych warunkach

      Okresów zwolnień lekarskich nie można zaliczyć do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia do świadczeń z ustawy o emeryturach pomostowych Uchwała SN z 29 października 2020 r., III UZP 3/20

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 26.06.2020
Tarcza 4.0 - kolejna ustawa niekorzystna dla pracowników.

      24 czerwca wyszła w życie kolejna ustawa mająca na celu pomoc przedsiębiorcom. Po raz kolejny kosztem wynagrodzeń pracowników.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 19.08.2019
Pracownicze programy Kapitałowe

      Obecnie pracuje zespół powołany do wybrania instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Pracodawcy i Związków Zawodowych.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...