ZZPRC Victoria - Aktualności

AKTUALNOŚCI


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2020 r. wynosi 5,01 zł/godz.


   Opublikowano: 22.04.2020
Co wprowadza tarcza antykryzysowa 2.0 w odniesieniu do pracowników.

      Wprowadzona w kwietniu tarcza 2.0 znacznie rozszerza katalog firm strategicznych i precyzyjniej odnosi się do koszarowania pracowników.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 03.04.2020
regulamin

      Od marca uruchomione zostały wypłaty dofinansowania wypoczynku pracowników tzw. "wczasy pod gruszą" - w załączeniu kwoty dofinansowania.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 02.04.2020
Badania kontrolne, wstępne i okresowe.

      31 marca weszła w życie ustawa która m.in. zawiesza wykonywanie badań lekarskich i wydłuża terminy ważności świadectw kwalifikacyjnych

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 02.04.2020
Zagrożenia dla pensji pracowników w związku nową ustawą - tarcza antykryzysowa

      W związku z krążącymi informacjami o planowanych radykalnych działaniach Spółki w związku z rozwojem epidemii pragniemy opisać zagrożenia zestawiając je z uregulowaniami ustawy.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 02.04.2020
Co dla pracowników oznacza ogłoszenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego

      W opinii publicznej panuje przekonanie, że konieczne jest ogłoszenie jednego z tych dwóch stanów nadzwyczajnych. Ale mało kto podnosi wpływ tej decyzji na swobody obywatelskie. Zakaz strajków, zaniechanie działalności związków zawodowych, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 13.03.2020
Informacja

      Informacja na temat karnetów i innych form działalności sportowo-rekreacyjnej.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 09.03.2020
uzgodnienia po negocjacjach z Zarządem w dniu 6 marca

      Trudne porozumienie!!!

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 10.11.2019
Związki Zawodowe piszą do właściciela zaniepokojone losami Spółki.

      Związki Zawodowe zaniepokojone przedłużającym się procesem negocjacji nowego kontraktu i brakiem decyzji właścicielskich odnośnie inwestycji w dniu 2 października wystosowały pismo do właściciela. (pismo i odpowiedź w załączeniu)

  Czytaj więcej...