ZZPRC Victoria - Aktualności

AKTUALNOŚCI


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2018 r. wynosi 4,50 zł/godz.


   Opublikowano: 26.10.2018
Spotkanie Zarządu za Związkami Zawodowymi w ramach sporu zbiorowego w dniu 25 pażdziernika

      Jest stanowisko Zarządu Spółki.

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 22.10.2018
Spotkanie Zarządu ze Związkami w dniu 19 października

      Żadnych konkretów.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 26.09.2018
Spotkanie Zarządu ze Związkami w dniu 26 września.

      Zmiana stanowiska Związków Zawodowych

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 29.08.2018
Stanowisko Związków Zawodowych odnośnie inwestycji

      Związki Zawodowe w dniu 28 sierpnia br. wystosowały pismo do właścicieli odnosząc się w nim do planu inwestycji w WZK "Victoria" S.A. na najbliższe lata.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 25.07.2018
Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

      Ważna informacja dla osób odchodzących na emeryturę na zasadach ogólnych i posiadających potwierdzenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 2009 rokiem

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 20.07.2018
Informacja dla członków Związku odnośnie danych osobowych

      Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych członków Związku.

  Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 05.02.2018
Regulamin dotyczący dofinansowania wczasów pod gruszą

      Został zatwierdzony Regulamin dotyczący dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych "wczasów pod gruszą".

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 30.01.2018
Krytyka pracodawcy przez pracownika.

      Nie każda krytyczna uwaga pracownika sprawia, że można go zwolnić z pracy. A nawet jeśli pracownik faktycznie przekracza granice dozwolonej krytyki – czasem można mu z tego powodu jedynie wypowiedzieć umowę, ale zwolnić dyscyplinarnie – już niekoniecznie.

  Czytaj więcej...